Straatparkeren 001

Nieuws

Aanpassing zone D2

27 september 2017

Herinvoering betaald- en vergunningparkeren parkeerzone deel D2 
Per 1 oktober wordt het betaald parkeren in de wijk Doorslag in een deel van de parkeerzone D2 heringevoerd. Dit geldt voor de straten Lepelaar (huisnummers 1 t/m 21 oneven) en de Meerkoetsingel. De bewoners van deze straten zijn bij het proces intensief betrokken door de gemeente. De herinvoering van het betaald parkeren is vastgelegd in een besluit van de gemeenteraad.

Dit is de uitkomst van een pilot “afschaffen betaald parkeren” geïnitieerd door bewoners en ondersteund door de gemeenteraad. Gedurende de pilot is in het zuidoostelijke deel van parkeerzone D2  (juni 2016 tot april 2017) het betaald parkeren afgeschaft. De effecten zijn door de gemeente gemonitord en geëvalueerd middels parkeerdruk- en draagvlakmetingen. Het pilotgebied is hierbij gesplitst in een deelgebied zuid en noord. De parkeerdrukmetingen zijn door een externe partij verzorgd. De draagvlakmetingen zijn gehouden door  het wijkplatform Doorslag en de gemeente. Uit de parkeerdrukmetingen blijkt, dat de parkeerdruk in het gehele pilotgebied is gestegen. Uit de draagvlakmetingenkomt naar voren, dat in deelgebied zuid een meerderheid van de bewoners tegen herinvoering van betaald parkeren is . In deelgebied noord is een meerderheid van de bewoners voor herinvoering van betaald parkeren. Dit heeft de gemeente doen besluiten om het betaald parkeren in het zuidoostelijk deel af te schaffen en in het noordelijk deel juist weer in te voeren. 

Markering van het gebied
Verkeersborden en een witte dubbele streep op het wegdek (zonemarkering) attenderen weggebruikers op het begin en einde van de parkeerzone. In parkeerzone D2 geldt betaald parkeren op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Een parkeerticket koopt men bij een ticketautomaat. Parkeerders kunnen ook gebruik maken van belparkeren.

Bewoners
De bewoners zijn door ParkeerService geïnformeerd over de wijze waarop zij een parkeervergunning en/of een bezoekerspas kunnen aanvragen. Met een bezoekerspas kan bezoek van bewoners tegen gereduceerd (dag)tarief parkeren. 

De herinvoering van het betaald parkeren kan effect hebben op de parkeerdruk in de omliggende woonstraten waar geen betaald parkeren geldt. Dit wordt door de gemeente actief gemonitord.

Klik hier voor de zonekaart.