Compensatie aan ondernemers

25 maart 2020

Compensatie aan ondernemers voor parkeerabonnement of parkeervergunning

Vanwege de coronamaatregelen heeft een aantal ondernemers hun zaak of winkel moeten sluiten en werken de meeste kantoormedewerkers vanuit huis. U als ondernemer en/of uw medewerkers maken daarom (mogelijk) tijdelijk geen gebruik van uw abonnement voor het parkeren in één van de parkeergarages in City of een vergunning voor straatparkeren.

De gemeente heeft besloten om u te compenseren in de kosten. De manier waarop deze vergoeding aan u verstrekt wordt, is nog niet bekend. Het bedrag dat u vergoed krijgt, is een bedrag per week, naar rato van de jaarkosten van uw abonnement of vergunning. Het is voor onze dienstverlener ParkeerService op dit moment technisch en administratief niet mogelijk om parkeerabonnementen of parkeervergunningen tijdelijk te deactiveren. Dat betekent dat uw abonnement of vergunning doorloopt.

ParkeerService informeert u op het moment dat u een verzoek voor compensatie van de kosten kunt indienen. U kunt er ook voor kiezen om abonnement of vergunning te beëindigen. Houdt u daarbij wel rekening met een doorlooptijd als u een abonnement of vergunning opnieuw wilt aanvragen. Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met ParkeerService op telefoonnummer (033) 247 30 00 of per e-mail op info.nieuwegein@parkeerservice.nl.