Kentekenregistratie in Cityplaza

21 feb. 2018

De gemeente Nieuwegein is in de parkeergarage Cityplaza gestart met kentekenregistratie.

De invoering van kentekenregistratie maakt dat bezoekers comfortabel en snel de parkeergarage Cityplaza kunnen in- en uitrijden. Met het Protocol kentekenregistratie wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente Nieuwegein in de openbare parkeergarages de registratie van kentekens heeft georganiseerd, gelet op de privacygevoeligheid van dergelijke persoonsgegevens. Voor bezoekers van de openbare parkeergarages die geconfronteerd worden met kentekenregistratie geeft het protocol antwoorden op vragen over de wijze van registratie.

De registratie van kentekens is niet foutloos. Kentekens die niet goed leesbaar zijn vanwege slijtage, beschadiging of vervuiling door bijvoorbeeld roet of sneeuw worden niet (correct) geregistreerd. Daarnaast kan er een storing voorkomen in de hard- en software ten behoeve van de kentekenregistratie. Ook hebben bezoekers bij voetgangersentrees het parkeerkaartje nodig voor het openen van de toegangsdeur buiten openingsuren. Daarom krijgen bezoekers van parkeergarage Cityplaza het verzoek om hun parkeerkaartje ten alle tijden te bewaren, ook na betaling bij de betaalautomaat.

Kentekenregistratie in de overige openbare parkeergarages volgt later. Onbekend is nog wanneer.