Straatparkeren 001

Nieuws

Uitbreiding betaald parkeren zone M2

28 maart 2017

Met ingang van 1 april wordt het betaald parkeren in parkeerzone M2 (de wijk Merwestein) uitgebreid met een aantal straten of gedeelten van deze straten. Dit zijn de Brugwal en de Meentwal. Verkeersborden markeren het begin en einde van de parkeerzone. Zonegrenzen in het wegdek worden pas aangebracht bij de reconstructie van beide straten. Voor de Brugwal gebeurt dit in de zomer en voor de Meentwal na afronding van de bouwwerkzaamheden die onlangs zijn gestart. In de parkeerzone M2 geldt betaald parkeren op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Een parkeerticket koopt u bij de ticketautomaten. U kunt ook gebruik maken van belparkeren

De uitbreiding van het betaald parkeren is vastgelegd in een besluit van de gemeenteraad. Dit besluit is in december vorig jaar genomen is. Ter voorbereiding van het besluit heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk en bij belanghebbenden het draagvlak voor de uitbreiding van de parkeerzone gepeild. 

Belanghebbenden zijn inmiddels geïnformeerd over de wijze waarop zij een parkeervergunning en bezoekerspas kunnen aanvragen. Met de bezoekerspas kan bezoek van belanghebbenden tegen een gereduceerd (dag)tarief parkeren.

Het uitbreiden van betaald parkeren heeft mogelijk effect op de parkeerdruk in (nabijgelegen) straten rondom de betaald parkeergebieden waar nog geen betaald parkeren geldt. Of er sprake zal zijn van toename van de parkeerdruk in deze straten wordt door de gemeente actief gemonitord.

 

Klik hier voor de zonekaart