Opzegformulier abonnement

Een abonnement is maandelijks opzegbaar, zonder opgaaf van reden. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Een abonnement kan worden opgezegd via het onderstaande formulier.

U moet voor het opzeggen van uw abonnement een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de abonnementhouder meesturen. Bij het beëindigen van het abonnement dient uw abonnementspas te worden ingeleverd. Zodra uw pas is ontvangen, kunnen wij uw abonnement beëindigen en de eventuele restitutie verwerken.

U ontvangt restitutie over de resterende maanden na het verstrijken van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Restitutie wordt verrekend met eventuele openstaande facturen. U krijgt altijd bericht over uw stopzetting en/of restitutie. Heeft u binnen vier weken niets gehoord, neem dan contact op met ParkeerService.

Houd u rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen.

Aanhef
Let op maximaal 6MB