Parkeerboetes en bezwaren

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. U heeft dan de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen de opgelegde sanctie. Hiervoor kunt u niet terecht bij ons klantcontactcentrum. De medewerkers van het klantcontactcentrum hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen de boete niet voor u intrekken. Op deze pagina kunt u lezen welke soorten bekeuringen er zijn en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. De boete ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

U ontvangt een naheffingsaanslag als u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag met betaalverzoek thuis gestuurd. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal/ ParkeerService Nieuwegein. Tobias Fiscaal verzorgt voor de Gemeente Nieuwegein het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet wordt er een invorderingsprocedure gestart.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u, binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag, een bezwaarschrift indienen. 
Klik hier om uw bezwaarschrift online in te dienen.

Wanneer heeft het zin bezwaar te maken? Lees hier meer informatie.
Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin? Lees hier meer informatie.

Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van het betaalverzoek dat u krijgt toegezonden. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u uw geld terug.

Bezwaar op vergunning 

Bezwaar maken
Tegen plaatsing op de wachtlijst of het niet verlenen van een parkeervergunning is bezwaar mogelijk. Een bezwaarschrift kunt u richten aan:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN


Bezoek ook de website van de gemeente Nieuwegein voor meer informatie over het parkeerbeleid Nieuwegein.