Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor informatie, klachten of andere zaken?
Voor vragen en/of klachten over het betaald parkeren en vergunningparkeren in Nieuwegein kunt u terecht bij de parkeerbalie of via één van de andere mogelijkheden op de contactpagina.
Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag kijk dan op onze bezwaarpagina.

Wat is de definitie van parkeren?
Het gedurende de aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken. 

Oplaadpunt voor elektrische auto - Welke regels zijn er van toepassing?
In Nieuwegein zijn er op een aantal locaties oplaadpunten ingericht voor het opladen van elektrische auto's. U mag hier alleen parkeren onder de voorwaarde dat de auto met een oplaadkabel is verbonden aan de laadpaal en er daadwerkelijk sprake is van het opladen van de accu van uw auto. Ligt de locatie binnen het gebied waar betaald parkeren geldt, dan dient u tijdens het opladen een geldig parkeerbewijs te hebben. Als u in een vergunningzone woont maar geen gebruik kunt maken van de oplaadpunten omdat die in een andere zone liggen, vraag dan een vergunning elektrisch voertuig aan. Hiermee kunt u ook van de op oplaadplaatsen buiten uw zone gebruik maken.

Laden en lossen - Wat is de definitie van Laden en lossen?
Onder laden en lossen wordt verstaan: 'Het onmiddellijk in of uitladen van goederen van enige omvang'. Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in-of uitgeladen te worden. 

Kortparkeren
Met kort parkeren bedoelen we het parkeren met een beperkte tijdsduur, bij het op bezoek gaan bij iemand of bij bezoek aan winkels, theater, bibliotheek of stadshuis. 

Langparkeren
Met lang parkeren bedoelen we het parkeren met een lange tijdsduur (dagdeel of gehele dag) door medewerkers van winkels en kantoren of het parkeren door bewoners. 

Parkeren op de stoep
Ik moet parkeren op een plaats waar ik officieel niet mag parkeren (bijvoorbeeld in geval van een trouwerij of verbouwing). U kunt voor een dag een ontheffing aanvragen. Meer informatie over ontheffingen in Nieuwegein vindt u hier

Bezoekersparkeren
Speciaal voor bezoek van bewoners of bedrijven kunt u gebruik maken van de digitale bezoekersregeling. Meer hierover leest u hier

Hoe kan ik een ander kenteken op mijn parkeervergunning laten zetten?
Wanneer u een ander kenteken op uw vergunning wilt laten zetten kunt u dit doen via het E-loket of bij de parkeerbalie van ParkeerService.

Voor een kentekenwijziging zijn de volgende documenten vereist:

  • een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs);
  • wanneer het kenteken niet op uw naam staat (bijvoorbeeld in geval van een lease- of bedrijfsauto) een kopie van het tenaamstellingsdeel van uw kentekenbewijs (deel 1b of deel II)
  • een schriftelijke verklaring van de kentekenhouder waaruit blijkt dat u de vaste bestuurder van deze auto bent.

Het wijzigen van uw vergunning op een ander kenteken kost u administratiekosten. Uw parkeervergunning kan tijdens deze wijziging achter uw ruit blijven. 

Deelauto
Een aanbieder van deelauto's kan bij de gemeente een autodeelplaats aanvragen. Een parkeervergunning voor autodelen is dan alleen geldig op de speciaal daarvoor aangewezen autodeelplaats. 

Tijdelijk andere auto?
Als u van de garage een leenauto meekrijgt, kunt u uw huidige vergunning in bepaalde gevallen toch nog gebruiken. Als u aantoont dat het een auto van de garage betreft, kunt u bij ons een verklaring voor het gebruik van een leenauto afhalen. Deze plaatst u naast uw vergunning in de leenauto waarmee uw vergunning ook voor deze tijdelijke auto geldig is. Deze verklaring mag voor maximaal een week worden afgegeven. 

Waar ligt het beleid vast?
Het beleid van de gemeente wordt jaarlijks vastgelegd in de parkeerverordening, de parkeerbelastingverordening, het besluit betaald parkeren en het besluit uitgifte parkeervergunningen. U vindt de actuele versies van deze verordeningen en besluiten op de website Overheid.nl, de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/).