Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor informatie, klachten of andere zaken?
Voor vragen en/of klachten over het betaald parkeren en vergunningparkeren in Nieuwegein kunt u terecht bij de parkeerbalie of via één van de andere mogelijkheden op de contactpagina.
Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag kijk dan op onze bezwaarpagina.

Wat is de definitie van parkeren?
Het gedurende de aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken. 

Oplaadpunt voor elektrische auto - Welke regels zijn er van toepassing?
In Nieuwegein zijn er op een aantal locaties oplaadpunten ingericht voor het opladen van elektrische auto's. U mag hier alleen parkeren onder de voorwaarde dat de auto met een oplaadkabel is verbonden aan de laadpaal en er daadwerkelijk sprake is van het opladen van de accu van uw auto. Ligt de locatie binnen het gebied waar betaald parkeren geldt, dan dient u tijdens het opladen een geldig parkeerbewijs te hebben. 

Laden en lossen - Wat is de definitie van Laden en lossen?
Onder laden en lossen wordt verstaan: 'Het onmiddellijk in of uitladen van goederen van enige omvang'. Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in-of uitgeladen te worden. 

Kortparkeren
Met kort parkeren bedoelen we het parkeren met een beperkte tijdsduur, bij het op bezoek gaan bij iemand of bij bezoek aan winkels, theater, bibliotheek of stadhuis. 

Langparkeren
Met lang parkeren bedoelen we het parkeren met een lange tijdsduur (dagdeel of gehele dag) door medewerkers van winkels en kantoren of het parkeren door bewoners. 

Parkeren op de stoep
Ik moet parkeren op een plaats waar ik officieel niet mag parkeren (bijvoorbeeld in geval van een trouwerij of verbouwing). U kunt voor een dag een ontheffing aanvragen. Meer informatie over ontheffingen in Nieuwegein vindt u hier

Bezoekersparkeren
Speciaal voor bezoek van bewoners of bedrijven kunt u gebruik maken van de digitale bezoekersregeling. Meer hierover leest u hier

Deelauto
Een aanbieder van deelauto's kan bij de gemeente een autodeelplaats aanvragen. Een parkeervergunning voor autodelen is dan alleen geldig op de speciaal daarvoor aangewezen autodeelplaats. 

Waar ligt het beleid vast?
Het beleid van de gemeente wordt jaarlijks vastgelegd in de parkeerverordening, de parkeerbelastingverordening, het besluit betaald parkeren en het besluit uitgifte parkeervergunningen. U vindt de actuele versies van deze verordeningen en besluiten op de website Overheid.nl, de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/).