Abonnementen

Er zijn de volgende soorten abonnementen:


Particulier (bewoners)

 • Parkeren Theater 24/7 
 • Parkeren Cityplaza 24/7
 • Alle parkeergarages 24/7
 • Parkeren Theater nacht (tussen 18.00 en 09.00)
 • Parkeren Cityplaza nacht (tussen 18.00 en 09.00)
 • Parkeren in alle gemeentelijke parkeergarages nacht 

Zakelijk (overig)

 • Parkeren Theater 24/7
 • Parkeren Theater 24/5*
 • Alle parkeergarages 24/7
 • Alle parkeergarages 24/5
 • P-Zuid 24/5 
 • P-Zuid weekend (za. 0.00 tot zon. 03.00)

Voorwaarden en informatie

 • Voor een bewonersabonnement moet u ingeschreven staan op een van de onderstaande adressen (zie bij Voorwaarden bewonersabonnement) en de auto moet op uw naam geregistreerd staan bij RDW. Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan levert u de volgende documenten aan:
  - Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs
  - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.
 • Een zakelijk abonnement is door iedereen aan te vragen.
 • Een bewonersabonnement is 24/7 geldig. Het nachtabonnement voor bewoners is geldig tussen 18.00 en 09.00 uur de volgende ochtend.
 • Een zakelijk parkeerabonnement kunt u voor enkele dagen, 5 dagen of 7 dagen per week afsluiten. U geeft op het aanvraagformulier aan voor welke dagen u het abonnement wilt afsluiten.
 • Voor de abonnementpas betaalt u een borg van eenmalig € 37,50.
 • Het maximale aantal parkeerabonnementen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitgifteplafond. Als er nog ruimte is (overcapaciteit) kunt u hier gebruik van maken, zie de alinea onderaan deze pagina
 • Parkeerabonnementen zakelijk worden niet automatisch verlengd.
 • Een parkeerabonnement wordt afgesloten voor de duur van minimaal 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Op verzoek wordt een parkeerabonnement afgesloten voor een abonnementsduur minder dan 12 maanden (minimaal 2 maanden) en is daarna maandelijks opzegbaar. Men kan in dat geval geen gebruik maken van een automatisch jaar incasso en ontvangt geen 5% korting. Er worden € 15,00 administratiekosten gerekend.

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.
 

Aanvragen

Vraag uw abonnement aan via dit Aanvraagformulier abonnementen.

Op dit moment is er een wachtlijst voor de volgende abonnementsoorten:

- Zakelijk alle parkeergarages
- Zakelijk Parkeren Theater
- Zakelijk P-Zuid

Bedrijven met een parkeerrecht kunnen nog wel een abonnement aanvragen behalve voor P-Zuid
Heeft u geen parkeerrecht dan komt u door het insturen van een aanvraag op de wachtlijst te staan


Opzeggen abonnement

Met dit beëindigingsformulier kunt u een abonnement opzeggen. 
(bij een garageabonnement is er een opzegtermijn van één kalendermaand) 

Voorwaarden bewonersabonnement

Bewoners van de onderstaande straten zijn verplicht om voor de 1e auto een particulier abonnement af te nemen. Vanaf de 2e auto mag er wel een parkeervergunning aangevraagd worden(voor parkeren op straat).

 • Bankstede
 • Markt
 • Raadstede
 • Weerdstede
 • Bewoners appartementen "Stadswachter" 
 • Bewoners appartementen "De Stedeling" (1e auto verplicht een abonnement Theater, 2e  auto alleen abonnement voor alle garages of een parkeervergunning)

Alle bewoners van parkeerzone B2 met parkeerrecht komen in aanmerking voor een parkeervergunning of een abonnement tegen particulier tarief. Een abonnement is echter niet verplicht. 

Let op:
Bewoners van de onderstaande straten komen niet in aanmerking voor een particulier abonnement of parkeervergunning op straat. Alleen een bezoekersregeling. Men kan voor een koop parkeerplaats terecht bij de woningbouwvereniging of ontwikkelaar/makelaar.

 • Lantaarnstede
 • Noordstedeweg

Gebruik van overcapaciteit:
Tijdelijk is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de overcapaciteit van de parkeergarages. Bedrijven en particulieren (zonder parkeerrecht) hebben nu ook de mogelijkheid om tegen een zakelijk tarief een abonnement aan te vragen. 

Algemene Voorwaarden
Op de abonnementen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.