Abonnementen

Soorten abonnementen


Particulier (bewoners)

 • Parkeren Theater 24/7 
 • Parkeren Cityplaza 24/7
 • Alle parkeergarages 24/7
 • Parkeren Theater nacht 
 • Parkeren Cityplaza nacht 
 • Parkeren in alle gemeentelijke parkeergarages nacht 

Zakelijk (overig)

 • Parkeren Theater 24/7
 • Parkeren Theater 24/5*
 • Alle parkeergarages 24/7
 • Alle parkeergarages 24/5
 • P-Zuid 24/5 
 • P-Zuid weekend 

Algemene voorwaarden en informatie

 • Voor een bewonersabonnement moet u ingeschreven staan op een van de onderstaande adressen (zie bij Voorwaarden bewonersabonnement). Een zakelijk abonnement is door iedereen aan te vragen. 
 • Een parkeerabonnement kan worden afgesloten voor minder dan 5 of 7 dagen per week, maar is in dat geval alleen geldig op vaste (door abonnementhouder te bepalen) dagen.
 • Voor de abonnementpas betaalt men een borg van eenmalig € 37,50.
 • Het maximale aantal parkeerabonnementen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitgifteplafond.
 • Parkeerabonnementen zakelijk worden niet automatisch verlengd.
 • Een parkeerabonnement wordt afgesloten voor de duur van minimaal 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Op verzoek wordt een parkeerabonnement afgesloten voor een abonnementsduur minder dan 12 maanden (minimaal 2 maanden) en is daarna maandelijks opzegbaar. Men kan in dat geval geen gebruik maken van een automatisch jaar incasso en ontvangt geen 5% korting. Er worden € 15,00 administratiekosten gerekend.

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.

 

Aanvragen

Op dit moment is er een wachtlijst voor P-Zuid en voor Theatergarage

(bedrijven met een parkeerrecht kunnen voor Theater nog wel een abonnement aanvragen)

>>> Aanvraagformulier abonnementen


Opzeggen abonnement

Met dit beëindigingsformulier kunt u een abonnement opzeggen. 
(bij een garageabonnement is er een opzegtermijn van één kalendermaand) 

Voorwaarden bewonersabonnement

Bewoners van de onderstaande straten zijn verplicht om voor de 1e auto een particulier abonnement af te nemen. Vanaf de 2e auto mogen zij wel een parkeervergunning afsluiten (voor parkeren op straat).

 • Bankstede
 • Markt
 • Raadstede
 • Weerdstede
 • Bewoners appartementen "Stadswachter" 
 • Bewoners appartementen "De Stedeling" (1e auto verplicht een abonnement Theater, 2e  auto alleen abonnement voor alle garages of een parkeervergunning)

Alle bewoners van parkeerzone B2 met parkeerrecht komen in aanmerking voor een parkeervergunning of een abonnement tegen particulier tarief. Een abonnement is echter niet verplicht. 

Let op:
Bewoners van de onderstaande straten komen niet in aanmerking voor een particulier abonnement of parkeervergunning op straat. Alleen een bezoekersregeling. Men kan voor een koop parkeerplaats terecht bij de woningbouwvereniging of ontwikkelaar/makelaar.

 • Lantaarnstede
 • Noordstedeweg

Gebruik van overcapaciteit:
Tijdelijk is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de overcapaciteit van de parkeergarages. Bedrijven en particulieren (zonder parkeerrecht) hebben nu ook de mogelijkheid om tegen een zakelijk tarief een abonnement aan te vragen. 

Download de Algemene Voorwaarden