Aanvraagformulier abonnementen ParkeerService Nieuwegein

Persoonsgegevens

Specificaties abonnement

  • Een abonnement kan men ook voor minder dan 5 of 7 dagen per week afsluiten. Bestel in dat geval meerdere 1-dagsabonnementen.
  • Een abonnement voor minder dan 5 of 7 dagen per week is alleen geldig op vaste dagen.
  • Voor de abonnementspas betaalt men een borg van eenmalig € 37,50.
  • Men kan kiezen uit een maand, kwartaal of jaar incasso.
  • Een automatische incasso heeft een waarde van tenminste € 10,00 euro.
  • Bij een jaar incasso voor een volledig abonnement verkrijgt men 5% korting. Het onderstaande overzicht gaat uit van incasso: De 5% korting is al in de prijs verwerkt.
  • Het aantal abonnementen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitgifteplafond.
  • Een zakelijk abonnement wordt niet automatisch verlengd.
  • Een particulier abonnement is alleen aan te vragen door een bewoner met parkeerrecht. 
dd-mm-jjjj

Betaalgegevens

Bij betaling via automatische incasso dient u een ondertekende machtigingskaart voor abonnementen bij te voegen.

Overzicht